Współpraca w formie stałej lub doraźnej obsługi prawnej stwarza po stronie klienta możliwość korzystania z pomocy prawnej tak poprzez osobistą bytność u Klienta jak również możliwość uzyskiwania pomocy prawnej za pośredni telefonu lub i poczty elektronicznej . Forma kontaktu za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej umożliwia moim klientom w zasadzie korzystanie na bieżąco z pomocy prawnej .

Obsługę prawną tych podmiotów prowadzę w zasadzie w zakresie wszystkich dziedzin prawa z wyjątkiem prawa podatkowego.

ZAKRES USŁUG

big-title-section-separator

 

  • Tworzenie nowych firm, w tym przygotowywanie aktów założycielskich spółek względnie umowy spółki, rejestracji podmiotów gospodarczych.
  • Funkcjonujących firm w zakresie prawa spółek, w tym obsługa organów spółek, opracowywanie tekstów ich uchwał w tym Przygotowywanie projektów uchwał o powołaniu i odwołaniu członków zarządu oraz rady nadzorczej, składanie wniosków do sądu o rejestrację zmian, przygotowywanie dokumentów dotyczących podziału, łączenia i likwidacji spółek.
  • Prawa cywilnego w tym sporządzanie projektów umów i uczestnictwo w negocjacjach.
  • Nieruchomości m.in. badanie stanu prawnego, prowadzanie niezbędnych procedur administracyjnych i sądowych, formułowanie umów, uczestnictwo w negocjacjach.
  • Prawo ubezpieczeń komunikacyjnych w zakresie odzysk odszkodowania z tytułu OC i AC od ubezpieczycieli.
  • Prawa pracy w tym sporządzanie umów o pracę, zagadnienia związane z rozwiązywaniem stosunków pracy, sporządzanie projektów regulaminów pracy, umów o zakazie konkurencji.
  • Prawa spółdzielczego w tym m.in. przygotowywanie projektów uchwał, statutów, regulaminów, rejestracji spółdzielni.
  • Reprezentacji w sprawach spornych poprzedzającą postępowanie sądowe lub administracyjne, w tym negocjacje, mediacje, ugody, umożliwiające pozytywne rozstrzygnięcie sporu bez konieczności wszczynania procedur sądowych lub administracyjnychy.
  • Prowadzenia procesów sądowych i zastępstwo prawne przed organami administracji.
  • Sporządzanie opinii prawnych.

 

 

INDYWIDUALNI

OSOBY FIZYCZNE

omnie2

O MNIE

KONTAKT

KONTAKT