Kancelaria świadczy także usługi na rzecz klientów indywidualnych. Dla tych klientów oferuję pomoc prawną w podanych poniżej dziedzinach prawa.

DZIEDZINY PRAWA

big-title-section-separator

 

  • Prawo pracy – pomagam i reprezentuję Klientów we wszelkich sprawach związanych z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę, w tym sprawach o przywrócenie do pracy czy też o odszkodowanie; roszczeń z tytułu nadgodzin, odpraw, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop.
  • Prawo ubezpieczeń komunikacyjnych – pomagam Klientom odzyskać odszkodowania z tytułu OC i AC od ubezpieczycieli.
  • Prawo cywilne – reprezentuję Klientów w sprawach wynikających z umów, jakie zawarli, bądź zamierzają zawrzeć m.in. umowy najmu, zlecenia, o dzieło, darowizny, kupna-sprzedaży, pożyczki i inne.
  • Prawo spadkowe – pomagam Klientom w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku.
  • Prawo obrotu nieruchomościami – pomagam w analizie i negocjowaniu umów z deweloperami i spółdzielniami, prowadzę obsługę prawną transakcji kupna- sprzedaży nieruchomości, prowadzę sprawy o podział nieruchomości, zniesienie współwłasności.
  • Prawo rodzinne – udzielam pomocy Klientom w przejściu przez sprawy związane z rozwodem i separacją oraz podziałem wspólnego majątku po ustaniu małżeństwa.

 

 

omnie2

O MNIE

BIZNESOWI

DLA FIRM

KONTAKT

KONTAKT