WYKSZTAŁCENIE

big-title-section-separator

 • W 1974 roku  ukończyłem prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • W listopadzie 1983 roku ukończyłem aplikację na stanowisko radcy prawnego.
 • 6.12.1982 – zostałem wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Katowicach obecnie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach pod numerem Kt 1075.
 • W 2005 roku ukończyłem jednoroczne studium prawa europejskiego.
 • W 2007 i 2008 roku uczestniczyłem w szkoleniu w zakresie prawa zamówień publicznych.
 • Ponadto uczestniczyłem m.in. w szkoleniach w zakresie prawa handlowego, prawa pracy, prawa rodzinnego.

o mnie1

DOŚWIADCZENIE

big-title-section-separator

Do 2003 roku prowadziłem obsługę prawną w formie umowy cywilnoprawnej o charakterze stałym od 2004 roku obsługę tą prowadzę jednoosobowo w ramach Kancelarii Radcy Prawnego.

Prowadziłem projekty w sprawach :

 • Przymusowego wykupu akcji w trybie art. 418 ksh.
 • Podziału spółki w trybie art. 528 i następnych ksh.
 • Przekształcenia spółki w trybie art. 577 i następnych ksh.
 • Podwyższenie kapitału zakładowego w aspekcie postanowień ustawy z 29.08.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz – spółkach publicznych /Dz.U nr 184 poz. 1539 z późn.zm.
 • Utworzenia spółka joint venture.

Dla pracowników obsługiwanych podmiotów prowadziłem również szkolenia w zakresie prawa cywilnego i handlowego.

Współpracuję również z adwokatem Franciszkiem Kubin z Czech.

 

 

INDYWIDUALNI

OSOBY FIZYCZNE

BIZNESOWI

DLA FIRM

KONTAKT

KONTAKT